Aanmelden als nieuwe cliënt

Tarieven/ verzekeringen

Tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2019 t.b.v. mondhygiënist:

De NZa heeft de tarieven en de omschrijvingen vastgelegd in een zgn. beleidsregel mondzorg met als kenmerk: TB/CU-7135-03
De door mondhygiënisten gehanteerde tarievenlijst kunt u hier downloaden:

 

Vergoeding door verzekeraars

Voor personen tot 18 jaar valt onze behandeling in de basisverzekering en wordt dan ook altijd voor 100% vergoedt.
Personen van 18 jaar of ouder kunnen zich aanvullend verzekeren voor tandheelkundige hulp. De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is afhankelijk van het verzekeringspakket welke u zelf heeft afgesloten. U kunt daarover informatie verkrijgen bij uw zorgverzekeraar.
U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijs ik u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker

Tandheelkundige zorg voor volwassenen wordt alleen vanuit de aanvullende verzekering vergoed.
Wij hebben geen inzicht in alle polisvoorwaarden van tandartsverzekeringen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor overschrijdingen van de betalingslimieten of het doen van verrichtingen die niet door uw verzekeraar zijn gedekt. Uw vergoeding hangt af van uw verzekeringsmaatschappij en de wijze waarop u aanvullend verzekerd bent.

Betaling en Infomedics

Vragen over uw rekening – Infomedics

Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen is uitbesteed aan infomedics en Uwnota.nl. Bekijk de betalingsvoorwaarden. De ontvangen factuur betaalt u aan Uwnota.nl op rekeningnummer 48.13.36.745 t.n.v. Derdengelden Infomedics. Voor vragen over uw factuur wordt u verwezen naar www.uwnota.nl. Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van Uwnota.nl.

uwnota  uwnota  uwnota  uwnota
 Nederlands  Turks   Arabisch   Engels

De rekening

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met de praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).